Coronation Garden Party

//English version below//
Pojďme společně oslavit korunovaci nového krále tak, jak bude probíhat v Anglii po celý víkend: slavností, piknikem, dobrovolnou prací pro charitativní účely a společnou oslavou se zpěvem i tancem.
Přijít můžete samozřejmě na kteroukoli část dne. Vstup je volný, dobrovolné vstupné bude ve prospěch Vesny a její záslužné činnosti.

Program dne:
10:00 dobrovolnictví pro charitu: úklid a zdobení prostor Vesny
13:00 piknik na trávníku
14:00 vystoupení souboru Feidh se skotským tancem
15:00 promítání korunovace
17:00 odpolední čaj a soutěž o nejlepší vlastnoručně upečený britský dezert
18:00 vystoupení sboru The Gypsywood Singers z FF MUNI
18:30 English country dancing - výuka anglických tanců pro všechny

A zde pár praktických informací:

* Pokud plánujete přijít pomoct Vesně, vezměte si pracovní oblečení a klidně i rukavice - budeme hrabat trávu, sbírat větve, uklízet trávník a také sál. Nářadí a čistící prostředky budou k dispozici.
* Na piknik si vezměte, co máte rádi, nezapomeňte taky deku na sezení. Na místě budou taky různé anglické dobroty a nápoje pro malé i velké k ochutnání.
* Kdo se plánuje zúčastnit soutěže pečených dezertů, doneste své exponáty do 15 hod. Po vyhodnocení porotou a vyhlášení výsledků budou dezerty k dispozici k ochutnání všem. 
* Dress-code celé akce je neformální a nezávislý na historickém období. Pokud se chcete přidat k tanci, budou se vám hodit boty na ploché podrážce.
* V neposlední řadě, pokud přijedete autem, nejbližší možnost parkování je na Obilním trhu 43 vedle budovy Ombudsmana.

FB event je zde - najdete tam podrobnosti k jednotlivým částem programu.


////////////////////////////////////////////
Let's celebrate the coronation of the new King together the same way it will take place in England throughout the weekend: with a celebration, a picnic, volunteering for charity, and celebrating together with singing and dancing.
You can come for any part of the day. Admission is free, and the voluntary admission fee will benefit Vesna and their charity work.

Programme:
10:00 a.m. Volunteering for charity: cleaning and decorating the Vesna premises.
13:00 picnic on the lawn
14:00 Scottish step dance performance by Feidh
15:00 screening of the coronation
17:00 afternoon tea and competition for the best home-baked British dessert
18:00 performance by The Gypsywood Singers from the MUNI Faculty of Arts
18:30 English country dancing - English dancing workshop for all

Here's some practical information:

* If you are planning to come and help Vesna in the morning, please wear work clothes and gloves - we will be raking the grass, collecting branches, cleaning the lawn and the hall. Tools and cleaning products will be provided.
* Bring what you like to eat for the picnic, don't forget a blanket to sit on. There will also be a variety of English treats and drinks for young and old to sample.
* Those planning to participate in the baking contest, bring your entries by 3 pm. After the results are announced, desserts will be available for all to sample. 
* Dress-code of the whole event is informal, feel free to chose any historical period linked with Britain. If you want to join in the dancing, flat-soled shoes will come in handy.
* Last but not least, if you come by car, the nearest parking is at Obilní trh 43 next to the Ombudsman's building.

The FB event is here - you can find more info about the various parts of the programme there.