Akce

Přehled našich příštích událostí je přímo na hlavní stránce, uplynulé najdete zde.

Obecně realizujeme následující typy akcí: 
  • Neformální taneční večery v Brně 1x za měsíc na procvičení tanců
  • Půldenní či celodenní taneční semináře pod odborným vedením
  • Dobové plesy (často v návaznosti na taneční seminář)
  • Pikniky v dobovém oděvu
  • Literární a rukodělné čajové dýchánky
  • Celodenní zážitkové akce na zámcích a historických sídlech, obvykle obsahující taneční workshop, piknik, kulturní program a ples 
  • Zážitkové akce na míru - program postavený speciálně pro daný účel, obsahující např. výuku tance a taneční ukázky, workshopy dobových zábav, prezentace období Jane Austen apod.

Máte zájem dovědět se více, nebo se s námi domluvit na akci? Určitě nás kontaktujte. :-)

Ladies and gentlemen, těšíme se na vás!
************************************************************************