Links

Zajímavé odkazy na stránky, kde toho o našem tématu najdete mnohem více. 
Most of the links are, surprisingly, in English ;-)

Stránky o tanci - Pages about dancing


Oděvy, obuv a doplňky - Gowns, shoes, accessories


Stránky na téma Jane Austen obecně - About Jane Austen


Místa spojená s Jane Austen -  až budete mít cestu kolem...


Společnosti Jane Austen všude možně po světě - Jane Austen Societies worldwide

... a trocha humoru na závěr ;-) - some fun to finish off