Tanec

Zde se nachází především materiály potřebné pro výuku tanců 
Záznamy z proběhlých seminářů a akcí najdete zde.

English Country Dances - Regency Dances - Kontratance - CO TO VLASTNĚ JE?

Klíčovým slovem pro tance nejen období Regency je "Playford", neboli The English Dancing Master: or, Plaine and Easie Rules for the Dancing of Country Dances, with the Tune to each Dance (Anglický taneční mistr, aneb Prostá a jednoduchá pravidla tančení venkovských tanců, s melodií ke každému tanci), kterou v letech 1651-1728 vydal John Playford, jeho synové a následovníci. Tato sbírka byla téměř do konce 19. století hlavním zdrojem tanců pro jak venkovské, tak zámecké taneční večery a plesy. Později ji následovaly sbírky vydané dalšími autory či vydavateli. V dnešní době už také existují tance, které vytvořili soudobí tanečníci ECD na staré melodie a které doplňují a  zpestřují paletu těch původních.  


Pár obecných pravidel a názvosloví

Tance se dají tančit vpřed obyčejnými (hladkými) kroky či kroky single a double, stranou lze tančit cvalem.
D            double (= 3 kroky a přísun)
S             single (= 1 krok a přísun)
Pr           pravá ruka
Lr           levá ruka
M            man / muž
L             lady / žena
C            couple / pár

lead up                 = chůze směrem nahoru
lead down             = chůze směrem dolů středem řady
fall back               = single vzad a single vpřed, popř. double vzad a double vpřed
cast off                = otočit směrem ven z řady a obcházet řadu z vnějšku směrem dolů
cast up                 = dtto směrem nahoru
set                       = single (vlevo), single (vpravo)
set and turn single set + otočka na místě 1 double (za levým či pravým ramenem)
sides                     = 1 d k sobě (pravými) rameny, 1 d zpět
arms                     = zátočka za (pravé) ruce na 2 d 
figure                    = 8 obejitá kolem dalších 2 lidí
hey                       = všichni 3 lidé prochází Fig8 současně
circle                    = kruh, buď cvalem stranou nebo chůzí
hands across      = hvězda, tzn. setkání pravých resp. levých rukou 4 tanečníků
right and left       = řetěz / průplet; začíná se pr s partnerem naproti


Krátká charakteristika tanců

Country Dances (v češtině nazývané kontratance) přesahují dobu renesance a přenášejí nás do raného baroka, ačkoli panují domněnky, že nejstarší z nich se tančily už na dvoře královny Alžběty. Přestože tyto domněnky s jistotou doložit nemůžeme, zaslouží si kontratance naši pozornost, protože vycházejí z přirozené tanečnosti a jsou jako stvořené pro společnost, která se chce bavit.

Kontratance pocházejí z první poloviny 17. století a výrazně se liší od složitého francouzského tanečního stylu, který dbal na přesnou techniku provádění a další zdokonalování tanečních pohybů. Francouzské tance 17. století (menuet, courante aj.) jsou proto velmi náročné a lze je zvládnout pouze po důkladné technické průpravě - což bylo i záměrem tehdejšího tanečního pojetí dvorských a společenských tanců.

V Anglii ale v průběhu 17. století nalezly oblibu zcela jiné tance. Koneckonců Anglie prodělávala jiný vývoj a prostředí puritánské vlády Olivera Cromwella neposkytovalo prostor pro vyumělkované šlechtické kratochvíle. Demokratické tendence pronikly i do způsobu tance: kroky se zjednodušovaly, důraz se kladl na přirozené taneční provedení, tanečníci nebyli seřazeni podle hodností (na rozdíl od francouzských ceremoniálních tanců), v prvních tištěných popisech dokonce nenajdeme "dámy a kavalíry", ale zcela prostě "ženy a muže". Domácích tanečních večírků se při kontratancích mohlo zúčastňovat i služebnictvo.

Podle prostorového uspořádání se kontratance rozlišují na kruhové (Rounds), řadové (Longways), čtvercové (Squares) a zástupové (Dargasons). Osobitá a promyšlená choreografie těchto příjemných tanců umožňuje, že si zatančí doslova každý s každým; nebylo tedy pro tanečníka obtížné proniknout při tanci k dámě svého srdce - ať už ji původně vyzval k tanci kdokoli...
Postupem doby pronikly anglické tance i na kontinent, kde si získaly značnou oblibu, dále se rozvíjely a inspirovaly taneční mistry, kteří je obohatili o další a složitější kroky a figury. 


Odkazy na materiály užitečné pro výzkum a učení tanců:

Facsimile - nascanovaný originál Playfordovy sbírky

Playford first edition (1651) - přepis prvního vydání Playforda do čitelné podoby online

The Dancing Master - velmi podrobný kompilát všech vydání Playforda, jak jej zpracoval Robert M. Keller - obsahuje podrobný index všech tanců, náhledy původních vydání ap.

Regency Dances Org - web obsahující šikovné animace tanců, pomocí kterých je přehledně pochopíte

Odkazy na notové materiály pro hudebníky. 

Pro vyhledávání tanců je samozřejmě též velmi užitečný You Tube.