Knihy


Ty nejzákladnější informace... 
(Každý název knihy je zároveň odkazem na samostatnou stránku.)

JANE AUSTEN - něco o autorce samotné


Knihy
Emma (Emma) - 1815


Persuasion (Anna Elliotová) - 1818

Lady Susan - 1794 / 1871

Sanditon - 1817 / 1925


Filmy1995 2008


1995 20051999


1996


2007


1995
Další inspirované filmy


2007


2008


LOST IN AUSTEN  2008


2007


BRIDE AND PREJUDICE 2004


19952013